Yangın Sigortası Risk Grupları

  • 0

Yangın Sigortası Risk Grupları

Sigorta ve Risk

risk

risk

Yangın sigortası yapılırken riskin gruplandırılması gerekmektedir. Yangın riski güvence altına alınırken,
risk, aşağıda belirtilen üç gruptan hangisine ait ise poliçe, o grup ile ilgili özellikler göz önünde
bulundurularak hazırlanır.
Sivil riskler: Konut olarak kullanılan binalar ve bu binaların içinde bulunan eşyalar; ibadet yapılan
binalar ve içinde muhteviyat; belediyelerin kendisine ait ve büro olarak binalar ve içindeki muhteviyat;
genel, katma ya da özel bütçelerle yönetilen devlet daire ve kuruluşlarına ait ve büro olarak kullandıkları
binalar ve muhteviyatı bu gruptandır.

Sigorta ve Risk

Düşük olasılıklı yalın riskleri olmasına rağmen, riski ağırlaştıran ve
sürprim (ekprim) gerektiren durumları vardır. Örneğin; Elektronik eşyalardan biri ev eşyaların belli bir
yüzdesini aşacak kadar yüksek ise, ya da İran halısı, tanınmış bir ressamın tablosu, kristaller, gümüşler
gibi özel eşyalar varsa bunlara sürprim uygulanır. Diğer bir deyişle; normal prim oranının üzerine riski
ağırlaştıran olaylara göre hesaplanmış ve sürprim adı verilen bir prim daha eklenir.

Sigorta ve Risk

Ticari – sınai riskler: Ticari ve sınai kuruluşlara ait işyeri olarak kullanılan her türlü bina, depo,
imalathane, fabrika, satış yeri vs bu gruptandır. Eczane, büro, konfeksiyon mağazası, kuaför, marangoz
atölyesi, boyahane, matbaa vs. gibi birçok değişik risk gruplarının kullandığı bina ve muhteviyat bu risk
grubuna göre sınıflandırılır, değerlendirilir ve prim tahakkuk ettirilir. Tehlike sınıfı yüksek olan
işyerlerine tehlike derecesine göre sürprim uygulanır.
Hususi fiyatlı riskler: Risk olarak, daha karmaşık ve genellikle hasar oranı daha yüksek, azami
teminat değeri yüksek, herhangi bir ticari gruba dahil edilmesi zor riskler için özel fiyat belirlenir. Her ne
kadar serbest tarife uygulamasına geçildikten sonra, şirketler hemen hemen her poliçe için bir fiyat ve
iskonto pazarlığı yapıyorlarsa da, hususi fiyatlı risklerde fiyat, sigorta şirketinde özel fiyat komitesi olarak
adlandırılan teknisyen kişilerin hesaplamaları ile belirlenir, üst düzey yönetimden onay alır. Hususi fiyatlı
riskler, çoğunlukla sınai risklerdir. Çoğunlukla özel ekspertiz yapmak ve mutabakatlı poliçe düzenlemek
gerektirir. Bu grupta sürprim uygulamaları riskin türüne göre yapılmaktadır.
Yangın riski, binalarda, binaların yapı tarzına göre ölçülür. Genelde üç grupta fiyatlandırılır.
Bunlardan birincisi ahşap binalardır. Ahşap binalar, yangın riski en yüksek yapı türüdür. Ahşap bina
eğer çok eskimiş ve bakımsız ise, itfaiye arabalarının girmesine elverişsiz sokaklarda ise, sigorta şirketleri
bu tip binaları sigortalamayabilir. İkincisi adi kagir binalardır. Ahşap ile birlikte, beton kullanılmışsa,
tuğla ile ahşap kullanılarak karkas bina yapılmışsa, bunlara adi kagir binalar denir. Ahşap binalara
nazaran daha düşük primle, ama betonarme ya da çelik konstrüksiyon binalara göre daha pahalı primle
sigortalanır. Üçüncüsü ise, tam kagir binalardır. Bütünüyle yanma riski düşük olan, her tarafı beton, taş,
tuğla ya da briket gibi malzemelerle yapımlı binalardır.

risk


Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com