Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

  • 0

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

Bina bedeli 120.000 olan tam kagir konut içinde bulunan 14.000 değerindeki eşyalar ile birlikte yangın
riskine karşı sigortalanmak istenmektedir. ABC Sigorta Şirketi böyle bir poliçede bina için %0,04, eşya
için %0,05 prim oranını dikkate almaktadır. Sigortalı bu poliçeye dahili su ve seylap risklerini de eklemek
istemekte ve sigorta şirketi bu riskleri kapsayacak şekilde bina ve eşyalar için %0,02 ek prim almak
istemektedir. Bu koşullar altında ABC Sigorta Şirketine ödenecek primin hesaplanması aşağıdaki gibi
yapılabilir;  Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

Yangın poliçesi için prim hesaplaması
120.000 × %0,04 = 48 bina yangın primi
14.000 × %0,05 = 7 eşya yangın primi
134.000 × %0,02 = 26,8 bina +eşya dahili su primi
47 + 7 + 26,8 = 81,8 vergiden önceki prim
Yangın Sigorta Vergisi için matrah: 48 + 7 = (Dahili su basması için YSV hesaplanmaz)
Yangın Sigorta Vergisi (YSV) 55 × 0,10 = 5,5 (YSV Oranı %10)
Buna göre;
81,8 Vergiden önceki prim
5,5 YSV
81,8 + 5,5 = 87,3 Gider Vergisi Matrahı
87,3 × 0,05 = 4,36 Gider Vergisi
87,3 + 4,36 = 91,66 Brüt Prim

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

Yangın Sigortası Üretiminde Özel Uygulamalar
Yangın branşı üretiminde özel durumlar olduğu ve risklerin karmaşık hale gelmesi nedeniyle
uygulamada, değişik poliçe türleri, teminatlar ve fiyatlandırmalar yapıldığını belirtmiştik. Yangın
sigortalarında (poliçelerinde) özel uygulamalar söz konusudur ve aşağıda belirtilmiştir. Bu tür poliçeler
ya da bunlara benzer türde poliçeler diğer branşlarda da uygulanabilir. Başka bir deyişle; aşağıda
sıralanan poliçe türlerinin uygulama alanı yangın branşı ile sınırlı değildir.
Abonman Sigortaları (Poliçeleri)

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama
Hareketli stokları bulunan tekstil imalathaneleri gibi işyerlerinde, sigorta ettiren, azami teminatı
belirlerken zorlanır. Hasar anında aşkın ya da eksik sigorta durumu ile karşı karşıya kalabilir. İşte böyle
sürekli değişkenlik gösteren stok malların sigortasında abonman poliçeleri uygulanır. Bu poliçe türünde,
sigortalı, maksimum düzeyde stok tuttuğu dönemin miktar ve değeri üzerinden poliçesini düzenletir.

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

Her yönüyle değerlendirilip fiyatlandırılan poliçeni primini öderken, sigortalı, örneğin, %50, %80 gibi
önceden kararlaştırılan bir yüzdesini sigortacıya öder. Yine kararlaştırılan dönemler içinde, örneğin, üçer
aylık dönemler için, kesinleşen stok rakamları sigorta şirketine bildirilir. Böylece ortalama stok rakamına
göre bir prim tahakkuk ettirilir.

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama

Yalnız sigorta şirketi abonman poliçesini düzenlerken, tavandan verilen
stok teminatına göre uygulanan prim tutarının örneğin, %75’inin altına her ne olursa olsun düşmeyeceğini
söyleyerek, minimum alması gereken prim miktarını kesinleştirir. İşveren mali sorumluluk gibi başka
branşlarda da kullanılan bu tür poliçelerde amaç, gerçek değere en yakın azami teminatı güvence altına
alan sigorta poliçesini düzenlemek ve ona göre adil prim saptaması yapmaktır. Bu tür uygulamada,
dönemsel stok bildirimlerinde bulunmaktan sıkılan sigortalı dilerse, stoklarının maksimum düzeyde
bulunduğu dönemle ilgili miktardan sigorta ettirebilir. Bu tür poliçelere “Azami Değer Sigortası” denir.

Yangın Poliçeleri İçin Örnek Hesaplama


Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com