Tam sigorta nedir ?

  • 0
tam sigorta

Tam sigorta nedir ?

Tam Sigorta nedir ?

Tam Sigorta Nedir ?Sigortalı yönünden ödenen belirli bir prim karşılığında, sigortalının parayla ölçülebilen bir menfaatini zarara uğratan, poliçe kapsamında bulunan bir rizikonun meydana gelmesi biçiminde sigorta şirketinin tazminat ödemeyi kabul ettiği bir anlaşmadır.

Tam

Tam

Poliçe nedir?
Sigorta poliçesi sigortalı ve sigortacının hak ve borçlarının yer aldığı, sigorta bedeli, primi, prim ödeme zamanı ve yeri, sigorta konusu, risk yeri ve teminatın süresinin belirtildiği,muafiyetler, özel ve umumi şartlardan oluşan bir belgedir.

Poliçenin ana teminatı ne manasına gelmektedir?
Tarifede belirtilen ve poliçede verilmesi mecbur olan teminat veya teminatlardır.

 

Tam Kasko Sigorta

ek teminat nedir?
Tarifede verilmesi mecbur olmayıp sigorta ettiren tarafından seçilebilen teminatlardır.

Aşkın sigorta nedir?
Sigorta ederinin sigorta değerinden büyük olduğu pozisyonlarda aşkın sigorta oluşmaktadır. Aşkın sigortada sigorta değerini aşan kısım geçersizdir.

eksik sigorta nedir?
Sigorta bedelinin sigorta değerinden küçük olduğu durumlarda eksik sigorta oluşmaktadır. Tam hasar zorunda poliçedeki sigorta bedeli ödenirken kısmi hasarlarda ödenecek tazminat sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranına göre tetkik ediliyor.

ibraname nedir?
Hasar anında sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirdikten sonra sigortalıdan aldığı ve sigortacının sigortalıya başka borcunun olmadığını belirten belgedir.

Tecditname nedir?
Yıllık poliçenin bitim tarihinde tıpkı kuruluş vasıtası ile yeni poliçe yapıldığında, yeni poliçe tecditname şekilde tanımlanır.

Muafiyet nedir?
Sigortalının hasarın belirlenen bir kısmına katılması durumudur. Hasar halinde belirlenen muafiyet miktarına kadar olan hasarın sigortacı sebebi ile ödenmediği, bu miktarı geçen meblağın ödendiği muafiyete tenzili muafiyet; belirlenen muafiyet miktarına kadar olan hasarın ödenmediği, bu miktarı geçen meblağın ise kesintisiz ödendiği muafiyete entegral muafiyet denir.

Reasürans nedir?
Sigorta şirketinin mali yapısı doğrultusunda üstlendiği risklerden kapasitesini aşan kısımlarını öteki bir şirkete devretmesi işlemine reasürans diyoruz.
müşterek sigorta (koasürans) nedir?
aynı rizikonun aniden çok kuruluş yönünden ortaklaşa teminat altına alınmasıdır. Sigortalıya üstünde ortak sigortaya katılan sigorta şirketlerinin katılım paylarının ve imzalarının olduğu tek bir poliçe verilebileceği bunun gibi ayrı ayrı poliçelerde düzenlenebilir.

Sigortalı ve sigorta ettiren nedir?
Sigorta ettiren poliçedeki sigorta kıymeti için belirlenen prim tutarını ödeyen kişidir. Sigortalı ise poliçede yer piyasa rizikonun mülkiyet ya da menfaat sahibi, hasar şeklinde tazminata adalet ele geçiren kişidir.

Zeyilname nedir?
Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelebilecek her çeşitli değişiklikleri belirten ve söz konusu poliçenin ayrılmaz bir parçası olan ilave sözleşmedir.

internet üzerinden bir yıldan kısa süreli kasko sigorta poliçesi düzenlenmesi olası müdür?
Bir seneden kısa süreli düzenlenememektedir.

internet üzerinden hangi tip araçlar için öneri yada poliçe alabilirim?
internet üstünden araç tipi otomobil (hususi) oto poliçe teklifi verilir.

Taksitli şekilde düzenlediğim poliçemi peşine çevirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
alıcı hizmetleri merkezimizle iletişime geçmeniz şeklinde, var poliçeniz iptal edilecek, iadesi yapılacak ve yerine yeni poliçe düzenlenebilecektir.

Tam Kasko Sigorta Nasıl Temin Edilir ?

Sanal POS ne anlamına geliyor?
Sanal POS ile poliçe ödemeleriniz seçmiş olduğunuz ödeme seçeneğine göre (peşin veya taksitli şekilde) kredi kartınızdan poliçe prim miktarı kadar bloke konularak, kartınızdan otomatik olarak gerçekleştirilir. Poliçe prim ödemelerinizi ve taksitlerinizi takip etmenize gerek kalmaz.

alıcı bilgilerimi güncellemek istiyorum. Ne yapmalıyım?
Sitemizde yer sektör “aza girişi” bölümünden giriş yaparak bilgi güncelleme adımından kişisel bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Güncelleme yapamadığınız alanlarla ilgili değişiklikler için alıcı hizmetleri birimimizi

0212 220 7262 yada 0543 545 1 888 numaramızdan ulaşarak gerçekleştirebilirsiniz.

Cep telefonu ve e-mail bilgilerimi yanlış girersem ne olur?
Cep telefonu ve e-posta, poliçe, bilgilendirme formu ve şifre bunun gibi ciddi teferruatları göndermek amacıyla kullanılmaktadır. Sitemize aza olduğunuzda e-mail adresiniz kullanıcı adınız şekilde atanacaktır. Size hususi ayrıcalıklı hizmetlerinizden yararlanmak için bu bilgilerinizin doğru bilgiler olması gerekiyor.

Tam


Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com