Sigorta Yenileme

  • 0

Sigorta Yenileme

Sigorta Yenileme

Sigorta Yenileme

Sigorta Yenileme

Yangın sigortası poliçesi gereği, yangın hasarı ödenirken, azami teminat değeri esas alınmak kaydıyla,
gerçekleşen hasar oranında ve eskime payı (amortisman) düşülmüş bir tazminat ödenir. Örneğin;
10.000’ye alınan bir makine 4 yıl sonra %40 eskime payı (yaklaşık 4.000) düşüldükten sonra
muhasebe kayıtlarında 6.000 olarak görünüyorsa, sigorta tazminatının esas olarak 6.000 ödemesi
gerekir. Dört yıllık aynı makineyi sigortalı 6.000’ye alabiliyorsa sorun yoktur. Ancak bu makine
8.000’ye yerine konabiliyorsa ortada sorun var ve sigortanın hasarını karşılamaya yetmediği düşünülür.

Sigorta Yenileme

Bu durum kişilerin sigortacılık dışında çözüm olanakları aramalarına neden olacağı için sigortacılık
açısından çözülmesi gereken bir sorun olarak kendini gösterir. Özellikle, savaş sonrası ya da yüksek
enflasyonun hüküm sürdüğü, ya da az gelişmişlikten çıkmaya çalışan ülkelerde, bina, sanayi makine ve
teçhizatları, araba fiyatları çok çabuk yükselmekte, hatta eskime payı nedeniyle düşmesi beklenen fiyatlar
yükselmektedir. Bu tür piyasalarda el değiştiren makineler uzun süre yüksek fiyatlardan alıcı
bulabilmektedir. Hatta gelişmiş ülkelerin eski makineleri bile bu piyasalar tarafından yüksek fiyatlara
alınarak kullanılmaktadır.

Sigorta Yenileme

İşte bu nedenlerle bina ve makinelerin gerçek değeri saptanırken zorluk
yaşanmaktadır. Alınan tazminat hasarı karşılamadıkça, makinenin yerine konmasına yetmedikçe, hem
sigorta hem ülke ekonomisi hem de sosyal yapı zarar görmektedir. Bu nedenle, Birinci Dünya Savaşı
sonrasında gündeme gelen bu konu ile ilgili sorun, malın yenisini yerine koyma şansı yaratan bu poliçe
türü ile “eski için yeni” ödemesi yapılarak çözülmüştür. Burada uygulamada önemli olan nokta;
• Poliçe üzerinde bu durumu belirtilerek, primin ödenmiş olması,
• Hasar anındaki sigorta bedelinin tespiti ve tazminata esas alınması,
• Tazminata esas alınan bu değerin poliçe üzerindeki azami teminat değerini aşmaması kaydıyla
tazminat olarak ödenmesi, bu tazminatın kesinlikle sigortalı malın yenilenmesi için kullanılması
(bazı uygulamalarda, yeni makine alınırken tazminat ödenir) şartıdır.


Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com