Kasko Teminat Dışında Kalan Zararlar

  • 0

Kasko Teminat Dışında Kalan Zararlar

Kasko Teminat Dışında Kalan Zararlar

Aşağıda belirtilen haller nedeniyle taşıtta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır;
• Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş
olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati (sıkı bir düzen
sağlama) ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, Kasko
• Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya
bunlarla ilişkili olan nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite
bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar
(Burada bahsi geçen geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer
ayrışım olayını da kapsar).

Kasko Teminat Dışında Kalan Zararlar

• Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana
gelen zararlar,
• Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü
belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
• Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafık Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan
fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, Kasko
• Taşıta, sigortalı veya davranışlarından sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler
tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının davranışlarından sorumlu olduğu kimseler veya
birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana
gelen zararlar,
• Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle
meydana gelen zararlar, Kasko
• Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın
mekanik, elektrik ve elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile
lastiklerde meydana gelen zararlar,

Kasko Teminat Dışında Kalan Zararlar

• Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle
meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip
çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve
havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
• Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana
gelen zararlar, Kasko
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal
kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

Kasko


Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com