Kasko Sigortası İçin Fiyatlandırma

  • 0

Kasko Sigortası İçin Fiyatlandırma

Kasko Sigortası İçin Fiyatlandırma

Kasko

Kasko

Aracın bedeli, cinsi, modeli, markası gibi özellikleri kasko sigortalarında sigorta primi hesaplanmasında
önemli rol oynamaktadır. Bu özellikler baz alınarak kasko tarife kitapçığında gösterilen tarife fiyatları
uygulanır ve sigortalının ne kadar prim ödemesi gerektiği hesaplanabilir. Prim hesaplanırken en önemli
ögelerden biri sigorta bedelinin tespit edilmesidir. Aracın rayiç değerinin ne olduğunu belirlemek için
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim
Merkezi) tarafından belirlenen araç değer listeleri kullanılmaktadır.

Kasko Sigortası İçin Fiyatlandırma

Bu listelerin araçlar açısından günün rayiç değerleri gözetilerek her 3 ayda bir yenilenmesi gerçekleştirilir. Eğer rayiç değer, araç listesinde belirlenmiş olan değerden daha yüksek ise bu durumda sigorta bedeli olarak rayiç değer esas alınır.
Aracın orjinalinde olmadığı halde aksesuar, kasa, tanker vb. sonradan yapılan eklemeler sigorta primini
etkileyen diğer ögelerdir. Bu eklemelerin neler olduğu tespit edilerek piyasa değerleri üzerinden sigorta
bedeline eklenmesi gereklidir. kasko

Kasko Sigortası İçin Fiyatlandırma

Fiyatlandırma yapılırken dikkate alınması gereken bir diğer ögede ek  güvence konusudur. Sigorta poliçesinde talep edilen her ek teminat için ek prim ödenmelidir. Her bir ek  güvence için tarife kitapçığında belirtilen fiyatlar esas alınmalıdır. Bütün bu hesaplamalardan sonra ortaya çıkan sigorta tutarı üzerinden indirimler gerçekleştirilir ve net prim tutarına ulaşılır. Net prim üzerinden buna ilave olarak mevzuata uygun vergi oranı ilave edilir ve sigortalıdan brüt prim tutarı tahsil edilir. Bu söylediklerimizi formüle edersek, Ücret = Net Prim + Gider Vergisi olarak yazabiliriz.
Uygulanan İndirimler
• Hasarsızlık indirimi, eğer sigortalanan araç ilk 12 aylık sigorta süresinde herhangi bir hasar
talebinde bulunmamış ise poliçe yenilenirken bu indirim geçerli olacaktır. Sigorta süresine bağlı
olarak birinci yıl %30 indirim yapılırken, üçüncü yıl %50 ve dördüncü yıl %60 indirim
uygulanabilir.
• Alarm/İmmobilizer indirimi, Bu indirim sadece özel otomobiller ve taksiler için geçerlidir. Ancak bu
indirimden yararlanmak isteyen sigortalının aracına alarm taktırmak için harcama yaptığını
belgelendirmesi gereklidir. Araçta hem alarm hem de immobilizer varsa sadece birisi için indirim
uygulanabilir. kasko
• Araç çokluğu indirimi, Aynı gerçek ya da tüzel kişiye ait 5 ve daha fazla araç için bu indirim
geçerlidir. Örneğin, 5-10 araç sayısı için %5 indirim uygulanırken, 41-70 arasındaki araç için %20
ve 70’den fazla araç sayısı için %25 indirim uygulanabilir.
• Plaka indirimi, Yalnızca özel otomobillerin ve taksilerin yararlanabildiği bir indirimdir. İndirim
oranı genellikle %10 dur. Ancak, trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu Ankara, İstanbul, İzmir gibi
metropollerde araçlar bu indirimden faydalanamaz.
• Peşin ödeme indirimi, Sigorta şirketleri arasında uygulamada farklılıklar olsa bile genellikle %5-10
arasında bir indirimdir.
Diğer uygulanan indirimlere ise, personel/öğrenci taşıma, meslek ve 5 yıllık sürücü indirimi örnek
verilebilir.

Uygulanan Ek Primler
• Hasarlılık ek primi, Eğer sigorta şirketi bir araç için herhangi bir şekilde kasko hasar tazminatı
ödemiş ise, poliçe yenileme zamanı geldiğinde tarife primini arzu ettiği kadar artırır.
• Römork ek primi, Bir araç romörk taşıma özelliğine sahip değilken, romörk takılmış ise bunu çeken
araç için risk artacaktır. Bu nedenle romörk takılan aracın ve romörkün kasko sigortasına uygulanan
tarife fiyatı riski ile doğru orantılı olarak artırılır. Ancak, römork çekebilen araçlar ile tarımsal
traktörler bu uygulamadan hariçtir. kasko
• Yaşlılık ek primi, Her ne kadar özel durumlar için ayrıcalık yapılabilse de, 10 yaşını tamamlamış
araçlar için kasko sigortası tarife fiyatı geçen her yıl için genellikle belli bir oranda artırılır.
• Amortisman ek primi, Hasarlı bir aracın tamir edilen parçası değiştirilip yerine yeni parça takıldığı
durumlarda değer artışı gündeme gelmektedir. Araçtan çıkarılan eski parça aracın imal tarihinden
itibaren hasarın meydana geldiği güne kadar fonkiyonunu gerçekleştirdiği için bu sağlanan ek değer
belirlenen tazminattan parçaları eskime payı olarak düşülüp kalan tutar sigortalıya ödenir.
• Değer ayarlama ek primi, Sigorta Hukuku ve genel şartlar dahilinde, aracın hasarlı hale gelmesi
durumunda sigorta bedeli ödenen tazminat kadar eksilecektir. Eksilen bu miktara karşılık gelen prim
alınır ve sigorta bedeli tekrar poliçede yazan miktara yükseltilir. Bu işlem değer ayarlama zeyili
olarak adlandırılır.
Sigorta Primlerinin Gün Esasına Göre Hesaplandığı Durumlar; Kasko sigortası genel şartlarında izah
edilen durumların ortaya çıkması ve aynı anda gün esasının uygulanmasının talep edilemesi, teminatın
yürürlükte olduğu zaman aralığında sigorta bedelinin değişmesi ve teminat başlangıç tarihinde bir yıldan
daha fazla bir süre için yapılacak sigortalarda bir yılı geçen kısımıdır. Gün esasıyla prim hesaplanırken
uygulanan tarifelerin yıllık primi ile belirlenen gün sayısının yıllık gün sayısına oranı çarpılır ve
sigortalının ödeyeceği prim bulunur.

kasko


Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com