Kasko Sigortalarında Verilen Teminatlar

  • 0

Kasko Sigortalarında Verilen Teminatlar

Kasko Sigortalarında Verilen Teminatlar

Kasko sigortası dahilinde talep edilen hasar ödemeleri miktarının artması ve tamirat işlem maliyetinin
büyümesi nedeniyle kasko sigortaları giderek pahalılaşmakta ancak, ters orantılı olarak daha fazla önemli
ve güncel hale gelmektedir. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalar da artmaktadır. Sigorta şirketleri kasko
sigortası pastasından daha büyük pay elde edebilmek ve kazançlarını artırabilmek için poliçe satış
pazarlamasına önem vermekte, pek çok yenilik ve cazip teklifler sunmaktadırlar. Bazı sigorta şirketleri
teminatların kapsamını daraltmakta ya da teminatları genişleterek sigortalıya ödediği prim karşılığında
daha çok güvence sağlayabilmektedir.

Kasko Sigortalarında Verilen Teminatlar

Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar
Aşağıda belirtilen durumlar ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir;
• Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
• Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal
kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar hariç olmak üzere,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan
müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
• Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
• Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
• Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,35
• Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya
çektirilen araçlara gelen zararlar,
• Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından
doğan zararlar,
• Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve
yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
• Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana
gelen zararlar,
• Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın
çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek kayıp ve hasarlar,
• Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit
mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.
Teminatın yukarıda yer alan tüm zararları kapsayacak şekilde verilmesi halinde poliçe başlığı “Tam
Kasko Sigorta Poliçesi” ibaresini taşımalıdır.

Kasko Sigortalarında Verilen Teminatlar


Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com