Kasko

Kasko

Kasko Sigortası satın aldığınızda ancak hasar anında aldığınız kasko sigortasının kapsamını ve teminatlarını öğreniriz. Fakat kasko sigortanızı yaptırmadan önce poliçe yada teklifinizi gözden geçirerek teminat ve limitlerinizin ne olduğunu okuyarak sahibi olduğunuz hakları öğrenebilirsiniz.

Ağır hasar Pert işlemi görmüş aracınız için kasko teklifi alabilirsiniz.

Tam Kapsamlı Teminatlara En uygun fiyatlı Kasko Tekliflerine ulaşmak için Hemen Başvurun..

 

ARAÇ SAHİBİ TC VERGİ NUMARASI

PLAKA

TELEFON

ASBİS YADA BELGE SERİ NUMARASI

E-POSTA ADRESİ

 

Kasko Sigortası Özet olarak Sigortalı ile sigortacı arasında yapılan sözleşmedir, bu sözleşmede sigortalının, karayolunda motorlu yada motorsuz araçların oluşabilecek maddi ve manevi zararları güvence altına almaktadır. Kasko Sigortasında Çarpma,Çarpışma,Yanma,Hırsızlık,Deprem,Sel-Su Baskını ana teminatları başta olmak üzere diğer ek teminatlar ile sigortacının yönetiminde risk değerlendirmesi ve sigortalı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekli kasko paket teklifi hazırlanır.

kasko sigortasi

kasko

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası Aracın belirli bir prim karşılığında teminat ve limitler ile paket poliçe oluşturularak doğabilecek her türlü kaza (risk) durumunda Aracı teminat ve limitler dahilinde güvence kapsamı altına almaktadır.

Kasko Değer Listesi
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) üyesi olan sigorta şirketleri kasko sigortası yaptıkları tüm araçların motorlu kara taşıtları kasko değerini belirlemelerinde en önemli etkendir.

* Listede bulunan araçların Otomobil – Arazi taşıtı – Hafif ticari araçların değerleri Doğuş Otomotiv – DOD katkısı ile oluşturulmakta olup, Kamyon,Çekici,Otobüs,Minibüs,Motosiklet,Traktör kullanım tarzlarına sahip araçlar ise Türkiye Sigorta Birliği tarafından belirlenerek hazırlanmaktadır.

Kasko Sigortası Sorgulama

Kasko Ne Zaman Başlar?
Kasko, sigorta priminin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın ilk taksitinin teslim edildiği andan itibaren, sigortacının, sigortalıya, poliçesini teslim etmesi ile birlikte başlar. Prim borcu sigortalı tarafından sigorta şirketine belirlenen tarihten sonraki 30 gün içinde ödemezse sigorta şirketi sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Kasko sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00’de başlar ve 365 gün sonra öğleyin saat 12:00’de sona erer.

Kasko Bedeli Nasıl Belirleniyor?
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesine göre tespit edilmektedir. Buna ilave olarak sese, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standart dışında yer alan ilave radyo-teyp, telefon, televizyon, air condation gibi cihazlar, aksesuar sigortası kapsamı içine dahil edilir. Bunlar için ayrıca sigorta bedeli saptanır.

Zarar tespiti nasıl yapılır ve ödeme ne süreçte gerçekleşir?
Sigortacı zarar miktarına ilişkin belgeleri kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde incelemelerini tamamlayıp hazar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır. Bu süreç içinde sigortalının aracında meydana gelen hasar sigortacı ile sigortalı arasında yapılacak analaşma sonucu tespit edilir. Anlaşamama durumunda zarar miktarının tayini hakem ve bilirkişilerce saptanır. Hakem-bilirkişi heyeti atandığından itibaren 2 ay içersinde karar ile raporlarını hazırlamak zorundadır. Araç çalınması durumunda ise sigortacının azami sorumluluk haddi geçmemek üzere aracın çalınma günündeki değeri ödenir. Ayrıca araç onarımı mümkün olmayan bir durumda ise sigortalıya aracın kaza günündeki değeri ödenir.

Zaman aşımına dikkat!
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

Kasko alınırken nelere dikkat edilmeli

Araç yardım hizmetleri
Yol asistanları, kasko firmasını seçerken dikkat etmeniz gerek en önemli hizmetlerden birisi. Bir çok şirket profesyonel yol yardım firmalarıyla asistan hizmetleri vermektedir.
Yol asistanlarının vermiş olduğu başlıca hizmetleri aracın çekilmesi, konaklama, ulaşım masrafları ve kiralık araç temini olarak sıralayabiliriz.

Başlıca asistan hizmetleri
Aracın çekilmesi
Aracın şarampolden kurtarılması
Aracın kullanılamaması nedeni ile konaklama
Aracın emanet ve muhafazası
Profesyonel sürücü hizmeti
Ulaşım masrafları
Kiralık araç

İndirimler neye göre yapılır
Burada dikkat etmeniz gereken önemli konulardan birisi de alınan indirimlerden dolayı mağdur durumda kalmamak. Sigorta şirketleri, poliçe oluştururken bir çok konuda indirim sağlamakta. Akla ilk geleniyse hasarsızlık indirimidir. Sigorta dönemi içinde hasar tazminatı almayan sigortalıya, her yıl için değişen oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanılır. Araca bir yıl süre ile yapılan kasko sigortalarında, başlangıçta tespit edilen sigorta bedellerinin enflasyon nedeniyle yıl içerisinde piyasa değerinin altına düşmemesi için enflasyon korunma teminatı verilerek aracın değeri korunmaktadır.
Sigorta Şirketlerinin uyguladığı çeşitli indirimler
Plaka İndirimi
Hasarsızlık

Teminatlar
Teminatların kapsamı, kasko anlaşması yapılırken, dikkat edilmesi gereken en önemli konular içinde yer alıyor. Çünkü aracınıza gelebilecek hasarlar, bu teminatlar kapsamında karşılanacaktır. Mağdur durumda kalmamak için ne gibi teminatlar için prim ödediğinize dikkat edin!

Standart kaskolar, çarpma, çarpılma, yangın, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü ve enflasyon konularını kapsar. Bunların yanında ek teminatlar ile aracınıza gelebilecek hasarları önceden güvence altına alabilirsiniz. Standart kaskodaki teminatları 3 ana başlık altında toplayabiliriz.

Çarpma-çarpılma
Gerek hareket halinde, gerekse hareketsizken, araç sahibinin veya aracı kullananın iradesi dışında ani, harici etkiler neticesinde sabit ya da hareketli bir cismin çarpması, aracın böyle bir cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu meydana gelecek hasarlar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptığı hareketler sonucu meydana gelen maddi zararları karşılar.

Aracın Yanması
Bir kaza sonucunda meydana gelecek yangın ve infilak.

Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs
Aracınızın çalınması, çalınmaya teşebbüsü veya aracınızda takılı bulunan radyo-teyp, telefon v.s. gibi aksesuarların çalınması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.vb.

Ferdi teminatlar
Yaralanma ve hastalık durumunda sigortalının uygun sağlık kurumuna nakli, eşlik eden lehdarın yaralanma, hastalık sebebiyle nakli, sigortalıya yapılacak tedavi nedeni ile aile üyelerinin birinin seyahat ve konaklaması da ferdi teminatlar ile kasko kapsamına alınabilir. Ayrıca vefat eden sigortalının veya eşlik edenlerin nakli, acil mesajların iletilmesi, evde meydana gelen hasar ve vefat nedeni ile yolculuğun durdurulması sonucu erken dönüş ferdi teminatlar içinde yer alabilir.

Ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek zararlar
Sigorta kapsamı dışındaki zararlar, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu kapsam içine alınabilecek teminatları on madde de toplayabiliriz.

-Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sonucunda meydana gelebilecek zararlar.
-Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar.
-Sel ve su baskın ile meydana gelebilecek zararlar.
-Deprem veya yanardağ püskürmesi ile meydana gelen zararlar
-Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelebilecek yangın dışındaki zararlar.
-Yetkili olamayan kişilere çektiriline araca gelen zararlar ve kurallara uygun olmadan çekilen araçlara gelebilecek zararlar.
-Taşıta gelen zarardan dolayı oluşan maddi kayıplar

Kasko


Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com