Hasar Anında Yapmanız Gerekenleri Biliyor musunuz?

  • 0

Hasar Anında Yapmanız Gerekenleri Biliyor musunuz?

Hasar Anında Yapmanız Gerekenler Nelerdir ?

Hasarın gerçekleştiğini öğrendiğiniz andan itibaren en fazla 15 (onbeş) iş günü içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya sözleşmeyi yapan sigorta şirketimize ya da acentemize haber vermeniz gerekir.

dask

dask

Bunu yanı sıra sigortalı, genel şartlara göre aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
Hasar gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmalısınız,
• Doğal Afet Sigortaları Kurumu görevlilerinin veya kurumun yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla ve uygun şekillerde girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermelisiniz.

Hasar Belirlemesi Ve Alacağım Teminat İçin Nasıl Bir Yol İzlemeliyim ?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun isteği üzerine hasar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na vermelisiniz,
Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimini, makul ve uygun bir süre içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya kurumun yetkili kıldığı kimselere vermelisiniz.

DASK Hasar Sigortam Dışında Sigortalarım da Var Ne Yapmalıyım ?

 Sigortalı bina üzerinde zorunlu deprem sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başka sigorta sözleşmelerinizde varsa bunları Doğal Afet Sigortaları Kurumuna bildirmelisiniz.

Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com