Hangi riskler sigorta kapsamına alınabilir?

  • 0

Hangi riskler sigorta kapsamına alınabilir?

Ülkemizde Uygulanmakta Olan Sigorta Branşları

1. MAL SİGORTALARI 2. CAN SİGORTALARI Sigorta

Sigorta

Sigorta

 

A.Yangın ve Doğal Afetler
A.1. Yangın Sigortası
A.2. Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası
A.3. Zorunlu Deprem Sigortası
A. Hayat
B. Kara Araçları
B.1. Kara Taşıtları Kasko Sigortası
B. Kaza sigorta
B.1. Ferdi Kaza Sigorta
B.2. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
C. Raylı Araçlar C. Hastalık / Sağlık
C.1. Sağlık Sigortası
C.2. Seyahat Sağlık Sigortası
D. Hava Araçları sigorta
E. Su araçları sigorta
E.1. Tekne Sigortası

3. SORUMLULUK SİGORTALARI Sigorta

F. Nakliyat
F.1. Kıymet Nakliyat Sigortası
F.2. Emtea Nakliyat Sigortası
A. Kara Araçları Sorumluluk
A.1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası
A.2. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali
Sorumluluk Sigortası
A.3. Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali
Sorumluluk Sigortası
B. Hava Araçları Sorumluluk
C. Su Araçları Sorumluluk
G. Genel Zararlar
G.1. Hırsızlık Sigortası
G.2. Cam Kırılmasına Karşı Sigortası
G.3. Makine Kırılması Sigortası
G.4. Montaj Sigortası
G.5. İnşaat Sigortası
G.6. Elektronik Cihaz Sigortası
G.7. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası
G.8. Devlet Destekli Hayvan Hayat
Sigortası
G.9. Devlet Destekli Kümes Hayvanları
Hayat Sigortası
G.10. Devlet Destekli Sera Sigortası
G.11. Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası
G.12. Tarım Ürünleri Dolu Sigortası
G.13. Hayvan Hayat Sigortası
G.14. Kümes Hayvanlarının Hayat Sigortası
G.15. Sera Sigortası
D. Genel Sorumluluk
D.1. Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı
Sorumluluk Sigortası
D.2. İşveren Sorumluluk Sigortası
D.3. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet
Sigortası
D.4. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası
D.5. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
D.6. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
D.7. Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
D.8. Mesleki Sorumluluk Sigortası
D.9. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası
D.10.Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası
D.11.Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası
H. Kredi Sigortası
I. Emniyeti Suistimal
J. Finansal Kayıplar
J.1. Borç Ödeme Sigortası
K. Hukuksal Koruma
L. Destek
L.1. Seyahat Araç Destek Sigortası
Bu kitabın ilgili bölümlerinde Hayat Dışı Branşlar ele alınacaktır. Başlangıç olarak birinci ünitede Yangın
ve Doğal Afet Sigortalarına değinilmiştir.

sigorta


Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com