Dask Sigortası

  • 0

Dask Sigortası

DASK

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Dask kelimelerinin baş harflerinden oluşan DASK kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenmekte olan kurum 7 kişilik bir heyet tarafından ve sigorta tekniğine uygun olarak yönetilir. Doğal Afet Sigortaları Dask ise 1999 Marmara Depremi sonrası gündeme gelen zorunlu deprem sigortasına verilen isimdir. Kurumun ve sigortanın amacı konutları depreme karşı güvence altına almak, oluşacak hasarın maddi yükünü paylaşmak, devletin bu nedenlerle katlanmak zorunda kaldığı maddi yükü azaltmak ve ileride olabilecek felaketler için bir fon oluşturarak hazırlıklı olmak, toplumumuza sağlıklı yapılanma ve Dask sigorta gerekliliği bilincini yerleştirmek.

Dask – Zorunlu Deprem Sigortası

 Dask Belediye sınırları içinde kalan meskenleri korumak amacıyla geliştirilmiş bir sigorta sistemi olarak DASK sigortasını tanımlamak mümkündür. Yasal olarak yaptırılması zorunludur. Bu nedenle tapu dairelerinde, ipotek ya da alım satım gibi işlerde söz konusu bina için DASK poliçesi olması şartı aranmaktadır. Deprem nedeniyle ya da deprem sonrasında oluşabilecek yangın, tsunami, yer kayması, infilak gibi olayların sigorta edilmiş olan binaya ve tamamlayıcı kısımlarına verdiği hasarları naddi olarak karşılamak poliçe kapsamı içinde kalmaktadır.Dask Poliçe bedeli binalara göre belirlenmiş ve sabit olduğu için sigorta şirketleri arasında ödenecek prim açısından herhangi bir fark yoktur.

Dask – Doğal Afet Sigortası Kurumu

  • Dask Sigortası Hesaplama
  • Zorunlu Deprem Sigortası Hesaplama
  • Dask Poliçe Fiyatı Hesaplama

 

 Dask


Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com